Kavliprisen – vitenskapspriser for fremtiden

Bilde
Kavliprisen - logo

Kavliprisen deles ut til fremragende forskere i nanovitenskap, astrofysikk og nevrovitenskap; det minste, det største og det mest komplekse.

Kavliprisen ble for første gang delt ut i 2008 som et samarbeid mellom den amerikanske forskningsstiftelsen The Kavli Foundation, Kunnskapsdepartementet og Det Norske Videnskaps-Akademi. Prisene, som består av en gullmedalje, et diplom og et prisbeløp på en million amerikanske dollar for hvert fagfelt, skal anerkjenne fremragende forskning, gjøre den tilgjengelig for offentligheten, belønne kreativitet og bidra til økt internasjonalt forskningssamarbeid.

Hvordan velges vinnerne?
Det Norske Videnskaps-Akademi oppnevner fagkomiteer som utpeker vinnerne av Kavliprisene. Komiteenes medlemmer er valgt etter anbefalinger fra internasjonale vitenskapsakademier og vitenskapsorganisasjoner. På denne måten sikres Kavliprisens uavhengighet og legitimitet.

Bilde
Kavliprisutdelingen 2018
Kavliprisudelingen: Kavliprisvinnerne for 2018 sammen på Oslo Konserthus. Foto: Thomas Eckhoff

Kunngjøring og utdeling
Det Norske Videnskaps-Akademi annonserer prisvinnerne, mens et medlem av kongefamilien overrekker Kavliprisene i en seremoni i Oslo under Kavliuka.

Våre partnere
Den norskfødte gründeren og filantropen Fred Kavli tok med seg sin nysgjerrighet for vitenskapens små, store og komplekse mysterier fra Eresfjord i Romsdal til USA. Der etablerte han stiftelsen The Kavli Foundation som arbeider for vitenskapens fremme. Stiftelsen, med Fred Kavli i spissen, tok initiativet til at Kavliprisen ble opprettet i 2005. Det er The Kavli Foundation som bidrar med prispengene.

Kunnskapsdepartementet arrangerer en bankett til ære for Kavliprisvinnerne etter prisutdelingen.