Styret og ledelsen

Bilde
Fra venstre: Lise Øvreås, Hans Petter Graver, Gunn Elisabeth Birklund og Øystein Hov.  Foto: Eirik F. Baardsen
Presidiet 2019, fra venstre; Lise Øvreås, Hans Petter Graver, Gunn Elisabeth Birkelund og Øystein Hov. Foto: Eirik F. Baardsen

Styret i Det Norske Videnskaps-Akademi 2019:

Presidium

Preses: Hans Petter Graver 
Generalsekretær: Øystein Hov 
Visepreses: Anders Elverhøi  | Gunn Elisabeth Birkelund

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse
Leder: Anders Elverhøi 
Nestleder: Lise Øvreås
Sekretær: Dag O. Hessen

Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap
Leder: Gunn Elisabeth Birkelund
Nestleder: Terje Lohndal
Sekretær: Hilde Sandvik

Styremedlemmer

Dag L. Aksnes

Kenneth Ruud