Ansatte i Akademiet

Her er vi som jobber i sekretariatet:

Øystein Hov
Generalsekretær
E-post:oystein.hov@dnva.no
Telefon: 22 84 15 02

Øyvind Sørensen
Direktør
E-post: oyvind.sorensen@dnva.no
Telefon: 22 84 15 03

Prosjektledelse, utleie, medlemskontakt

Line Therese Nævestad
Seniorrådgiver og protokollsjef
Utleie, protokoll, innvalg, akademimøter, Nansenfondet, medlemskontakt
E-post: l.t.navestad@dnva.no
Telefon: 22 84 15 04

Gro Havelin
Rådgiver
Resepsjon, arrangementer, årbok, nettsider, Forskningsetisk utvalg, HumSam-prisen
E-post: gro.havelin@dnva.no
Telefon: 22 84 15 07

Eva Halvorsen
Prosjektleder
Science advice-utvalget, Internasjonalt utvalg
E-post: eva.halvorsen@dnva.no
Telefon: 22841514/ 906 80 956

Eirik Lislerud
Prosjektleder
Kavliprisen, Kavli-komiteer
E-post: eirik.lislerud@dnva.no
Telefon: 22 84 15 08/ 410 72 420

Håkon Sandbakken
Prosjektleder
Abelprisen, Abelkomitéen
E-post: hakon.sandbakken@dnva.no
Telefon: 22 84 15 15/ 454 03 077

Pål Pettersen
Prosjektleder
VISTA, Klimautvalget, EASAC-rapporter
E-post: pal.pettersen@dnva.no
Telefon: 415 10 974

Kommunikasjon

Marina Tofting
Leder for samfunnskontakt og kommunikasjon
E-post: marina.tofting@dnva.no
Telefon: 22 84 15 17/ 938 66 312

Eirik Furu Baardsen
Kommunikasjonsrådgiver – nettredaktør, film og streaming, foto, grafisk design
E-post: e.f.baardsen@dnva.no
Telefon: 22 84 15 11/ 938 00 840

Science advice – professor II
Lise Kjølsrød
E-post: lise.kjolsrod@sosgeo.uio.no
Telefon: 924 45 086

Regnskap

Richard Kvile
Økonomi- og driftssjef
E-post: r.h.kvile@dnva.no
Telefon: 22 84 15 05

Sebastian Crancenco
Regnskapsmedarbeider
E-post: sebastian.crancenco@dnva.no
Telefon: 22 84 15 10

Brussel

Helene Rønning
Seniorrådgiver
 

Studentmedarbeidere

Anne Helene Bakke
Sosiale medier
E-post: a.h.bakke@dnva.no
Telefon: 986 13 967

Amandine Toso
Sosiale medier
E-post: a.e.m.toso@dnva.no
Telefon: 417 65 770

Xhenisa Amiti
E-post: xhenisa.amiti@dnva.no
Telefon: 988 28 016