Nyheter

Nyhetsarkiv

Nina Langeland: Tillit - i koronaens tid

Medisineren i pandemien

Foredrag av professor Nina Langeland. 
Langeland  er spesialist i indremedisin og i infeksjonssykdommer. Hun er professor i infeksjonsmedisin ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen, og ved Nasjonal kompetansetjeneste for tropiske infeksjonssykdommer, Haukeland universitetssykehus. Langeland har forsket på infeksjonsutbrudd både på sykehus og i samfunnet, og blant annet ledet arbeid med å kartlegge Giardia-utbruddet i Bergen. 
Foredraget er en del av en forelesningsrekke fra Vitenskapsakademiet som deles digitalt i forbindelse med koronapandemien. Pandemi - tillit i koronaens tid. Foredragene sendes direkte torsdager klokken 18.00.

 

Akademiet gratulerer! 23 nye medlemmer innvalgt

Torsdag 19. mars ble det klart hvem som er innvalgt som nye medlemmer i Det Norske Videnskaps-Akademi i 2020. 17 nye norske medlemmer og 6 utenlandske i henholdsvis Den matematisk-naturvitenskapelige klasse og i Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap.

Nils Christian Stenseth: Pandemi - tillit i koronaens tid

Middelalderens pest - dagens koronapandemi? 

Foredrag ved Nils Christian Stenseth, professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Foredraget er en del av en forelesningsrekke fra Vitenskapsakademiet som deles digitalt i forbindelse med koronapandemien. Pandemi - tillit i koronaens tid. Foredragene sendes direkte torsdager klokken 18.00.

 

Thomas Hylland Eriksen: Pandemi - tillit i koronaens tid

Solidaritet i pandemien
Pandemi - tillit i koronaens tid

Abelprisen

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å gi Abelprisen for 2020 til Hillel Furstenberg ved Hebrew University of Jerusalem, Israel, og Gregory Margulis ved Yale University, New Haven, Connecticut, USA.

“for banebrytende anvendelser av metoder fra sannsynlighetsteori og dynamikk på gruppeteori, tallteori og kombinatorikk”

Begrenser smittefaren

Presidiet i Det Norske Videnskaps-Akademi har vedtatt å avlyse alle arrangementer ut mai for å begrense risikoen for spredning av koronaviruset (covid-19). Abelkunngjøringen 18. mars klokken 12.00 vil bli holdt uten publikum til stede i salen. Kunngjøringen vil bli streamet som vanlig.

Belønningen for yngre forskere til Carl Henrik Knutsen og Sverre Magnus Selbach

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning er tildelt Iver B. Neumann for fremragende forskning innen internasjonal politikk. Carl Henrik Knutsen og Sverre Magnus Selbach mottar Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere. 

Europeiske vitenskapsakademier:

– De tiltakene som i dag settes i verk for å løse problemene med plastavfall er både ineffektive og villedende, advares det i en pressemelding fra EASAC, en sammenslutning av europeiske vitenskapsakademier. Beslutningstakere og industrien må se på det totale systemet for plastemballasje, skriver organisasjonen, og presenterer sju anbefalinger. 

Europeiske vitenskapsakademier:

EUs regler for genmodifisering (GMO) er en bremsekloss i arbeidet med å utvikle nye matvarer som sikrer oss et klimatilpasset og bærekraftig jordbruk. EASAC, en sammenslutning av europeiske vitenskapsakademier, støtter i en uttalelse en rapport som er utarbeidet av tyske vitenskapsakademier og det tyske forskningsrådet. Rapporten konkluderer med et ønske om en radikal fornyelse av regelverket, og hevder at det blir store kostnader for samfunnet hvis vi ikke benytter oss av moderne genmodifiseringsteknikker. 
 

Louis Nirenberg, tidligere Abelprisvinner og medlem av Akademiet er død 94 år gammel. Han fikk prisen i 2015 sammen med John F. Nash Jr. for «slående og fruktbare bidrag til teorien for ikke lineære partielle differensialligninger og deres anvendelse i geometris analyse.

Frokostmøte i Det Norske-Videnskaps-Akademi
  • Bruk av biomasse som erstatning for kull truer klimaet – fortsatt misforhold mellom vitenskap og politiske beslutninger?
  • Er det mulig å bruke biomasse til energiproduksjon for få redusert klimagassutslippene?
  • Krever ikke klimakrisen at vi slutter med ordninger som gjør det mulig å redusere nasjonale utslipp på papiret, ved å bytte fra kull til importert biomasse, som så kan rapporteres som nullutslipp? 

Brenning av biomasse i form av pellets blir vurdert som en smart måte å nå klimamålene på for de europeiske landene. Kunnskapsrapporter fra European Academies’ Science Advisory Council (EASAC) fra de to siste årene viser at dette er feil. 

Å erstatte kull med biomasse fra skog kan føre til økt oppvarming. Det tar mange tiår før karbon som frigis når trevirke brennes, bindes opp i ny skog. Det er altfor sent for å takle klimakrisen og for å nå klimamålet for 2050. Dette er tema for frokostmøtet i Akademiet. 

Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsvitenskap 2020

Årets foreleser er Stephen M. Gardiner. Han er Professor of Philosophy and Ben Rabinowitz Endowed Professor of Human Dimensions of the Environment/Director, Program on Ethics ved Department of Philosophy, University of Washington.

Møte i regi av Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk

Internasjonal handel med utslippskvoter vil kunne gjøre det billigere å redusere utslipp og gi anledning til å øke de ambisjoner stater legger til grunn for sin klimapolitikk. Det er imidlertid omstridt i hvilken grad kvotehandel undergraver kravet til ‘miljøintegritet’, slik det er skrevet inn i Parisavtalen. Kvotehandel trenger et robust system for telling og bokføring av kvoter.

The board of the Norwegian Academy of Science and Letters has decided to increase the prize amount for the Abel Prize from 6 to 7.5 million NOK.