Nyheter

Nyhetsarkiv

Louis Nirenberg, tidligere Abelprisvinner og medlem av Akademiet er død 94 år gammel. Han fikk prisen i 2015 sammen med John F. Nash Jr. for «slående og fruktbare bidrag til teorien for ikke lineære partielle differensialligninger og deres anvendelse i geometris analyse.

Frokostmøte i Det Norske-Videnskaps-Akademi
  • Bruk av biomasse som erstatning for kull truer klimaet – fortsatt misforhold mellom vitenskap og politiske beslutninger?
  • Er det mulig å bruke biomasse til energiproduksjon for få redusert klimagassutslippene?
  • Krever ikke klimakrisen at vi slutter med ordninger som gjør det mulig å redusere nasjonale utslipp på papiret, ved å bytte fra kull til importert biomasse, som så kan rapporteres som nullutslipp? 

Brenning av biomasse i form av pellets blir vurdert som en smart måte å nå klimamålene på for de europeiske landene. Kunnskapsrapporter fra European Academies’ Science Advisory Council (EASAC) fra de to siste årene viser at dette er feil. 

Å erstatte kull med biomasse fra skog kan føre til økt oppvarming. Det tar mange tiår før karbon som frigis når trevirke brennes, bindes opp i ny skog. Det er altfor sent for å takle klimakrisen og for å nå klimamålet for 2050. Dette er tema for frokostmøtet i Akademiet. 

Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsvitenskap 2020

Årets foreleser er Stephen M. Gardiner. Han er Professor of Philosophy and Ben Rabinowitz Endowed Professor of Human Dimensions of the Environment/Director, Program on Ethics ved Department of Philosophy, University of Washington.

Møte i regi av Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk

Internasjonal handel med utslippskvoter vil kunne gjøre det billigere å redusere utslipp og gi anledning til å øke de ambisjoner stater legger til grunn for sin klimapolitikk. Det er imidlertid omstridt i hvilken grad kvotehandel undergraver kravet til ‘miljøintegritet’, slik det er skrevet inn i Parisavtalen. Kvotehandel trenger et robust system for telling og bokføring av kvoter.

The board of the Norwegian Academy of Science and Letters has decided to increase the prize amount for the Abel Prize from 6 to 7.5 million NOK.

Styret i Det Norske Videnskaps-Akademi har vedtatt at prisbeløpet for Abelprisen skal økes fra 6 til 7,5 millioner kroner. 

EASACs innspill til COP Madrid:

Brenning av biomasse i form av pellets har vært sett på som en smart måte å nå klimamålene på for de europeiske landene. Kunnskapsrapporter fra European Academies’ Science Advisory Council (EASAC) fra de to siste årene viser at dette ikke er riktig. Hovedpoengene presenteres av EASAC i en pressemelding i dag som et innspill til klimaforhandlingene i forbindelse med COP Madrid.

Artikkel i forskningspolitikk

Offentlig politikk må ikke bli en fange av den vitenskapsteknologiske eliten, sa president Eisenhower i 1961. Å begrunne og forklare kunnskapsgrunnlaget for politiske beslutninger slik at de vinner folks tillit, er enda viktigere i dag enn den gang, med dagens sammensatte og kritiske syn på forskning og forskningens samfunnsbetydning, skriver generalsekretær i Akademiet Øystein Hov. 

The VISTA Board arranged an open information meeting at the Norwegian Academy of Science and Letters on Monday 9 December. 

Karen Unhlenbeck og Kong Harald V

De 50 beste bildene fra 2019 som berører oss er kåret av nettavisen BestLife. På 14. plass finner vi fotoet av Abelprisvinner Karen Uhlenbeck og Kong Harald V i Aulaen med tittelen: Den mest prestisjefylte matematikkprisen går endelig til en kvinne. Bildet er tatt av Trygve Indrelid, NTB Scanpix. 

Med julehilsen og en liten julegave i form av nytt nyhetsbrev, ønsker vi alle en riktig god jul!

Call for applications

The VISTA board calls for proposals for new VISTA centers to be established i 2020. Two new centers will be funded by MNOK 5 annually for five years. Areas of research include basin analysis, future development solutions and sustainability, environment and low carbon solutions.

Intervju med Jan Eivind Myhre