Nyheter

Nyhetsarkiv

Akademisymposiet i humaniora og samfunnsvitenskap

Gå til påmeldingsskjema

 

Det Norske Videnskaps-Akademi inviterer til Akademisymposiet i humaniora og samfunnsvitenskap om antisemittisme i Norge i et historisk og komparativt perspektiv.  Historikere, jurister og samfunnsvitere vil presentere ny forskning og debattere utfordringen for forskningen på dette temaet i dag.

Presentasjon av foredragsholdere

 

Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk

The Academy's committee on Climate, Environment and Resources invites to a meeting on the ocean and its role in the Earth's ecosystem in accordance with the following High Commission meeting on the oceans 23 - 24 October.

En rapport fra europeiske vitenskapsakademier

Verdens viktigste utfordringer, som klimaendringer, tap av artsmangfold og migrasjon er svært komplekse.
Samtidig er forskningen på disse feltene preget av usikkerhet og debatt. 
Hvordan kan politikere ta i bruk best tilgjengelig kunnskap?
Hvordan kan vi skape gode veier for vitenbasert rådgivning? 

Research and Human Rights
Åpent møte i regi av Forskningsetisk utvalg

Åpent møte i regi av Det Norske Videnskaps-Akademis forskningetiske utvalg 

Her kan du se foredragene og lese presentasjonene som ble brukt under møtet om Levende jord mandag 23. september.

Stort potensiale for energiteknologier

Yara Birkelandspris for 2019 i kjemi går til  PhD Rokas Sažinas. Prisen er på 100.000 kroner og overrekkes i forbindelse med Birkelandforelesningen på Det Norske Videnskaps-Akademi 24. september.

Menneskerettssymposium

Akademisk fridom er under press i fleire delar av verda. Jakob Lothe, professor ved UiO og leiar av Akademiets menneskerettskomité, meiner årsakene er samansette. 

Kenneth Ruud og Gunn Elisabeth Birkelund ble valgt til visepreses og klasseleder for henholdsvis MatNat-klassen og HumSam-klassen. Dessuten ble det valgt nye nestledere, sekretærer og styremedlemmer under medlemsmøtet 12.september.

 

Vinneren av Akademiets HumSam-pris 2019 blir offentliggjort på Akademimøtet 12. september. 

Hva bør vi forske på for å løse fremtidens utfordringer?

Hva bør vi forske på for å løse fremtidens utfordringer?

Under Prisvinnersamtalen i Bergen møttes Astrokjemiker Ewine van Dishoeck, matematiker S.R. Srinivasa Varadhan og filosof Onora O'Neill, tidligere mottakere av henholdsvis Kavliprisen, Abelprisen og Holbergprisen, for å feire vitebegjær, undring og fremragende forskning. De samtalte om utfordringer som vårt samfunn står ovenfor og hva vi bør forske på innen prisenes fagområder for å møte disse utfordringene.