Nyheter

Nyhetsarkiv

Lettenprisen – global vitenskapspris for unge forskere på bærekraft:

Oslo, 17 juni 2021: Årets vinner av Lettenprisen forsker for å finne en vaksine mot malaria. Meta Roestenberg er spesialist i infeksjonssykdommer og utdannet ved Leiden University Medical Center i Nederland. Hun bruker sin ekspertise på infeksjonssykdommer som er utbredt i fattige land.

Årsrapporteringen tilgjengelig for nedlastning

Årsrapporteringen for 2020 er nå tilgjengelig på nett. Rapporteringen inneholder to deler:  A) Årsrapport med regnskap og B) Årbok med medlemsregister, minnetaler og foredrag. Last de ned her:

Nansen minneforelesning 2021

Leiar i Akademiets menneskerettskomite Jakob Lothe held Nansen minneforelesning 

Ny meddelelse fra Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk:

I en ny meddelelse fra Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk påpekes det at regjeringens klimamelding til Stortinget er unnvikende i forhold til viktige klimapolitiske problemstillinger. Blant annet tar meldingen ikke inn over seg Norges ansvar som olje- og gasseksportør.

«Regjeringens klimamelding til Stortinget skjønnmaler Norges klimapolitiske posisjon» sier utvalgets leder Nils Chr. Stenseth i en kommentar

Høstekskursjon 2021

Etter at fjorårets høstekskursjon måtte avlyses grunnet smittesituasjonen planlegger vi nå en ny ekskursjon til Kistefos på Jevnaker.

Demokrati - forutsetninger, utfordringer og konsekvenser

Norway's role in the UN Security Council and the possibility of referring the South Sudan's top leaders to the International Criminal Court in The Hague

Nye medlemmer i Det Norske Videnskaps-Akademi

Torsdag 11. mars ble det klart hvem som er innvalgt som nye medlemmer i Det Norske Videnskaps-Akademi i 2021.

14 nye norske medlemmer og fem utenlandske i henholdsvis Den matematisk-naturvitenskapelige klasse og i Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap.

Abelprisen for 2021 til László Lovász og Avi Wigderson

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å gi Abelprisen for 2021 til László Lovász ved Eötvös Loránd-universitetet i Budapest, Ungarn, og Avi Wigderson ved Institute for Advanced Study, Princeton, USA, “for deres grunnleggende bidrag til teoretisk datavitenskap og diskret matematikk, og deres ledende rolle i å utvikle disse fagområdene til å bli sentrale felt i moderne matematikk”

Ny meddelelse fra Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk:

Klima- og miljøproblemer utfordrer de tradisjonelle rettsstatsprinsippene. Håndteringen vil kreve utvikling av nye juridiske virkemidler og fornyet grenseoppgang mellom politikk og rett.

Demokrati - forutsetninger, utfordringer og konsekvenser

Foredrag ved Aanund Hylland 

 

Demokrati - forutsetninger, utfordringer og konsekvenser

En samtale mellom fire klimaforskere

Belønningen for yngre forskere til Anders Kvellestad og Paolo Giovanni Piacquadio

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning er tildelt Harald Alfred Stenmark for fremragende forskning innen celle- og molekylærbiologi med særlig relevans for kreftsykdom

Human Rights Committee

Researchers in Turkey are in a difficult situation. The Norwegian Academy of Science and Letters Human Rights Committee has initiated a signature campaign amongst the members of the Nordic Academies, in order to show support for Turkish academics in their work for academic freedom. 

Ny film:

Er du nysgjerrig på når Abelprisen ble opprettet? Og har du glemt hva som skjedde med Niels Henrik Abel i Paris og hans avhandling? Denne filmen gir deg en rask oversikt over Abelprisen på under fire minutter. Teksten er på engelsk.