Akademiets medlemstall pr 31. desember 2019

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse:
Norske medlemmer: 273
Utenlandske medlemmer: 249

Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap:
Norske medlemmer: 242
Utenlandske medlemmer: 158

Til sammen: 922

Avdøde i 2019: 18
 

Medlemskap i Det Norske Videnskaps-Akademi er basert på en formell innvalgsprosess. Akademiet har både norske og utenlandske medlemmer.

To klasser
Medlemmene fordeler seg på to klasser:

  • Den matematisk-naturvitenskapelige klasse
  • Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap

 

 

Nye medlemmer mottar hvert år sine diplomer i en høytidelig seremoni på årsmøtet som holdes på Akademiets stiftelsesdag 3. mai.

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse kan ha opptil 140 norske og 100 utenlandske medlemmer under 70 år.

Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap kan ha opptil 120 norske og 60 utenlandske medlemmer under 70 år.

De to klassene er videre inndelt i grupper basert på fagområder, fag eller disipliner. En plass blir ledig ved dødsfall eller når et medlem fyller 70 år. Medlemmer som passerer 70-årsgrensen er fortsatt fullverdige medlemmer med forslags- og stemmerett.
Akademiet kan også ha opptil ti nålevende æresmedlemmer som står utenfor klasse- og gruppeinndelingen.

Nye medlemmer 2019:

Bilde
Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap 2019, årsmøtet. Foto: Thomas B. Eckhoff
De som var til stede av nyinnvalgte norske medlemmer for 2019 i Klassen for humaniora og samfunnvitenskap, fra venstre; Leidulf Melve, Erling Sandmo, Helge Jordheim, Merete Glenne Øie, Charles Ivan Armstrong, Katja Franko, Bård Harstad og Cathrine Holst. Foto: Thomas B. Eckhoff

 

 

Bilde
Den matematisk-naturvitenskapelige klasse 2019, årsmøtet 2019. foto: Thomas B. Eckhoff
De som var til stede av årets nyinnvalgte norske medlemmerfor 2019 i Den matematisk-naturvitenskapelige klasse, fra venstre; Fred Espen Benth, Ingrid Kristine Glad, Christoph Heinze, Stephanie Werner, Karl Petter Lillerud og Eva Gerdts. Foto: Thomas B. Eckhoff