Belønningen for yngre forskere til Carl Henrik Knutsen og Sverre Magnus Selbach

Fridtjof Nansens belønning til Iver B. Neumann

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning er tildelt Iver B. Neumann for fremragende forskning innen internasjonal politikk. Carl Henrik Knutsen og Sverre Magnus Selbach mottar Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere. 

Styret for Fridtjof Nansens fond til Videnskapens fremme besluttet på sitt styremøte 9. mars 2020 å tildele Iver B. Neumann Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning for år 2020 innen humaniora og samfunnsvitenskap.

Bilde
Iver B. Neumann
Iver B. Neumann

- Jeg er stolt og glad over å bli inkludert på en så overbevisende liste som den over tidligere prisvinnere, sier Neumann.

Neumann er direktør ved Fridtjof Nansens institutt

Styret i Nansenfondet skriver i begrunnelsen:

Iver B. Neumann har en svært bred forskningsbakgrunn, og i nominasjonsforslaget heter det at «hans arbeider kretser om forholdet mellom politiske enheter; historisk, i nåtid og i tenkte verdener». To tema står sentralt: Russisk utenrikspolitikk og diplomati. Han har publisert en rekke bøker om begge, Neumann har en stor bredde i sin forskning, han har også publisert arbeider om norsk europapolitikk, om den norske utenrikstjenesten og om diskursanalyse. I hans arbeider er det bidrag både av empirisk og av mer teoretisk art. Neumann har utvilsomt levert vitenskapelige bidrag på meget høyt nivå. Dette gjenspeiles i at hans arbeider er publisert på svært anerkjente internasjonale forlag og i sentrale fagtidsskrifter.

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen humaniora og samfunnsvitenskap for 2020 går til Carl Henrik Knutsen. Han får belønningen for fremragende forskning innen statsvitenskap.

Bilde
Carl Henrik Knutsen
Carl Henrik Knutsen

- Jeg er i Santiago, Chile nå og presenterer forskningen min, så jeg ble veldig overrasket og veldig glad da jeg fikk beskjeden fra Norge! Dette er en fantastisk utmerkelse, som jeg setter svært stor pris på. Jeg er selvsagt svært stolt over at forskningen min får en slik anerkjennelse, og glad for den ekstra oppmerksomheten. I tillegg er jeg svært takknemlig. Jeg er takknemlig både til tidligere veiledere og andre mentorer for all støtte og hjelp opp gjennom årene, og jeg er ikke minst takknemlig til alle samarbeidspartnere, både i Norge og utenlands, som har gjort ulike prosjekter og artikler mulig. Selv om prisen er individuell, så står det et stort og flott lag bak den, skriver Carl Henrik Knutsen til DNVA.

Bilde
Sverre Magnus Selbach
Sverre Magnus Selbach

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen realfag og medisin for 2020 går til Sverre Magnus Selbach. Han får belønningen for fremragende forskning innen materialteknologi.

- Jeg er veldig overrasket over beskjeden, men også selvfølgelig svært glad. Jeg synes det er en stor ære og en stor motivasjon for videre arbeid, sier Selbach.

 

 

 

Om mottagerne av Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere skriver styret:

Komiteen har lagt vekt på betydningen av Carl Henrik Knutsens studier av politiske institusjoner, særlig sammenhengen mellom styreform og økonomisk vekst, der demokratier gjennomgående ser ut til å bidra til en høyere vekstrate. Den bredere spredningen av ny teknologi kan være noe av forklaringen. Knutsen har også vist hvordan diktaturer kan forlenge sitt eget liv ved å utforme velferdsprogrammer som sikrer dem støtte fra viktige grupper. Knutsen har en betydelig produksjon i sentrale tidsskrifter og han har kvalifisert seg til viktig forskningsstøtte fra både nasjonale og internasjonale kilder.

Sverre Magnus Selbach har bygget opp et sterkt fagmiljø innen elektronstrukturberegninger ved hjelp av «density functional theory»- og «pair distribution function»-analyser for å bestemme lokal struktur av faste stoffer, i første rekke såkalte mulitiferroiske materialer, som besitter en kombinasjon av ferromagnetiske og ferroelektriske egenskaper. Spesielt har Selbach vært dyktig i å kombinere eksperimentelle data fra slike analyser med såkalte «first principles»-beregninger, noe som er svært krevende og beherskes av få forskere. Selbach er i ferd med å forvandle seg fra en lovende forsker til en som finner sin plass i verdenseliten innen sitt forskningsfelt.

Om belønningen
Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning deles ut av Nansenfondet og de dermed forbundne fond. Belønningen tildeles norske forskere, eller forskere fast bosatt i Norge, som har levert vitenskapelige bidrag av internasjonal betydning på meget høyt nivå. Belønningen skal gå til en aktiv forsker for å stimulere videre arbeid.

Belønningen består av 300.000 kroner, et diplom og Nansenmedaljen for fremragende forskning. Belønningen deles ut hvert år, men alternerer mellom humaniora & samfunnsvitenskap og realfag & medisin.

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere deles ut i begge klasser (realfag & medisin og humaniora & samfunnsvitenskap). Den består av 75 000 kroner og et diplom. Belønningen kan tildeles norske forskere eller forskere fast bosatt i Norge, som ennå ikke har fylt 40 år. For øvrig gjelder samme regler som for Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning.

Det er styreleder i Nansenfondet og de dermed forbundne fond, professor Øyvind Østerud, Universitetet i Oslo, som deler ut prisene.