Akademimøte

Avlyst: Jussens helter - finnes de og trenger vi dem?

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

NB: På grunn av det pågående Coronavirus utbruddet, og de råd og anmodninger som nå er gitt av offentlige myndigheter, finner Akademiet det nødvendig å avlyse morgendagens medlemsmøte og Akademimøte.

 

Møtet åpner med at Ole Didrik Lærum holder minnetale over Ansgar Torvik og Erling Størmer holder minnetale over Erik Magnus Alfsen.

Les mer: Hans Petter Graver: En serie i tolv deler om jurister som valgte å følge sin samvittighet fremfor å leve opp til systemets krav

Om Hans Petter Graver
Hans Petter Graver ble cand.jur ved Universitetet i Oslo i 1980 og dr. juris 1986 samme sted på avhandlingen «Den juristskapte virkelighet» (Tano 1986). Etter å ha arbeidet i Forbruker- og administrasjonsdepartementet og Regjeringsadvokaten ble han professor i 1993, i rettssosiologi, men med særlig plikt til å undervise i forvaltningsrett. Han var faglig leder for Senter for europaforskning ARENA 2001-2003 og dekan ved Det juridiske fakultet 2008-2015.

Hans vitenskapelige arbeider omfatter bøker og artikler over et vidt felt blant annet innen forvaltningsrett, rettssosiologi, rettshistorie, rettsteori og argumentasjonsteori og retorikk. For tiden leder han et toppforskprosjekt finansiert av Norges forskningsråd om Domstolenes bristepunkt – Om dommere når rettsstaten er under press.

Graver er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og preses 2019-2021. Han er æresdoktor ved universitetet i Helsingfors (2010) og universitetet i Heidelberg (2017). I 2019 ble han valgt som æresmedlem av Juridiska föreningen i Finland.