26 Jan 12.00
For medlemmer
Formiddagsmøte
11 Feb 18.00
For medlemmer
- Hva er det, hvordan oppstår de, og hvilken betydning kan de ha for skipsfart og annen virksomhet til havs
23 Feb 12.00
For medlemmer
Formiddagsmøte
11 Mar 18.00
For medlemmer
Akademimøte
24 Mar 12.00
For medlemmer
Formiddagsmøte
15 Apr 18.00
For medlemmer
Akademimøte
27 Apr 12.00
For medlemmer
Formiddagsmøte
3 jun 12.00
For medlemmer
Formiddagsmøte
21 sep 09.00