17 sep 18.00
2 sep 08.00
Åpent
Frokostmøte i Det Norske Videnskaps-Akademi
22 aug 10.00
For inviterte
Høstekskursjon
18 jun 18.00
Åpent
Foredragsserie: Pandemien - tillit i koronaens tid del 11- ved statsråd Henrik Asheim
11 jun 18.00
Åpent
Foredragsserie Pandemien - tillit i koronaens tid del 10 - ved Anne Spurkland
4 jun 18.00
Åpent
Foredragsserie: Pandemien - tillit i koronaens tid Webinar del 9 - ved Karine Nyborg
3 jun 09.45
28 Mai 18.00
Åpent
Foredragsserie Pandemien - tillit i koronaens tid del 8 - ved Gro Harlem Brundtland
27 Mai 15.00