5 nov 18.00
6 nov 10.00
Åpent
Seksjonsseminar for kulturfaggruppen
10 nov 12.00
Meld deg på vårt nyhetsbrev og få e-post med utvalgte arrangementer og nyheter fra Det Norske Videnskaps-Akademi. Meld på

Notert

Rolf Reed
14.10.2020

Kongens fortjenstmedalje til Rolf Reed

Leder av Akademiets Science Advice-utvalg, Rolf Reed er tildelt Kongens fortjenstmedalje. Reed er professor i medisin ved Universitetet i Bergen og medlem av Det Norske-Videnskaps-Akademi siden 2006. Medaljen deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid. Fra begrunnelsen: for "en uvanlig innsats for det norske samfunn innen universitets -, utdannings- og forskningssektoren". 

Jakob Lothe
01.10.2020

Jakob Lothe hedres i tidsskift 

Det internasjonale fagtidsskriftet Partial Answers, publisert av John Hopkins University Press, dedikerte sitt forrige nummer (17:2) til akademimedlem Jakob Lothe under tittelen “Literature as Time’s Witness: Special Issue in Honour of Jakob Lothe.” 
Lothe er professor i engelsk litteratur ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet og redigert en rekke utgivelser, hvor han blant annet undersøker temaer rundt etikk og menneskerettigheter. «Etikk i litteratur og film» og «Tidsvitner. Fortellinger fra Auschwitz og Sachsenhausen» er begge sentrale. Nylig kom «Research and Human Rights» ut på Novus forlag.

Partial Answers er et interdisiplinært fagtidsskrift med fokus på litteratur og idehistorie. Les mer: 
 

Jennifer Doudna og Ewine van Dishoeck
08.10.2020

Panelsamtale:  Blue-sky research to prepare for an uncertain future
Kavliprisvinnerne Jennifer Doudna og Ewine van Dishoeck deltok i en panelsamtale 23.9. klokken 1700 på European Research and Innovation Days. Temaet er: How curiosity-driven, blue sky science can help address major challenges we are facing and be prepared for an uncertain future in a post-COVID-19 world. Doudnva og van Dishoeck var sammen med med EU-kommisær Mariya Gabriel, Sir Peter Ratcliffe og Sir Christopher Pissarides. De to siste er Nobelprisvinnere. Møteleder:  Robbert Dijkgraaf, direktør på senter for Advanced Studies. Samtalen kan sees i opptak.

Catherine Dulac, medlem av Kavlikomiteen
16.09.2020

Breakthrough Prize til Dulac
Medlem av Kavlikomiteeen i nevrovitenskap, professor Catherine Dulac er tildelt Breakthrough prisen i Livsvitenskap. Dulac som er professor på Harvard deler prisen med David Baker, Yuk Ming Dennis Lo og Richard J. Youle. I begrunnelsen heter det: "For deconstructing the complex behavior of parenting to the level of cell-types and their wiring, and demonstrating that the neural circuits governing both male and female-specific parenting behaviors are present in both sexes". Prisen er på tre millioner amerikanske dollar i hvert område.
Breakthrough prisen er blitt delt ut siden 2012. 

Bjarne Bogen, Professor - K.G. Jebsen Senter for influensavaksine, UiO
04.09.2020

Innovasjonspris til Bjarne Bogen 

Professor Bjarne Bogen, ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, UiO er tildelt Innovasjonsprisen til Universitetet i Oslo. Priskomiteen fremhever Bogens bidrag til medisinsk vaksineforskning, som har vært sentral for forskningsbasert innovasjon ved UiO. Bogen står bak utviklingen av vaksineprinsippet Vaccibody og selskapet med samme navn. Vaccibody AS har utviklet den første virksomme individtilpassede kreftvaksinen i verden, og er blant Norges mest verdifulle bioteknologibedrifter.

preses Hans Petter Graver.
28.08.2020

Priser til Hans Petter Graver

Preses i Akademiet Hans Petter Graver er tildelt  Akademikerprisen 2020  for sin forskning, som er både omfattende og tverrfaglig, og sin forsknings- og kunnskapsformidling.

- Graver er gjennom sitt virke med på å sikre en opplyst debatt, hvor hensynet til rettsikkerheten står i høysetet, sier juryleder Merete Nilson Nilsson i Akademikerne.

Graver får også UiOs formidlingspris for 2020. Begrunnelsen for prisen er hans faglige initiativ for å få unntakslovene under koronakrisen inn i et riktig demokratisk spor. 

fram
19.06.2020

Dagbøkene fra Første Fram-ferd er nå endelig tilgjengelig

Nesten 125 år etter ekspedisjonens hjemkomst, er endelig de personlige dagbøkene fra første Fram-ferd tilgjengelig. Mer informasjon finner du her

Anne Seland, holmboeprisvinner 2020
15.04.2020

Holmboeprisen til lærer Anne Seland

Norsk matematikkråd har tildelt Bernt Michael Holmboes minnepris for 2020 til Anne Seland, matematikklærer ved Flekkefjord videregående skole. Prisvinneren er en svært dyktig, grundig og engasjert lærer, med en uvanlig stor arbeidskapasitet. Seland underviser både i yrkesfag og i programfag som R1 og R2, hvor hun fokuserer mer på forståelse enn pugging av formler. Anne Seland blir omtalt som en meget dyktig matematikklærer med et eget blikk for hva hver enkelt elev trenger. Vi gratulerer! 

Les mer ved å klikke her.

Reidun Sirevåg, generalsekretær i Det Norske Videnskaps-Akademi. (Foto: Anne Lise Flavik)
10.03.2020

Bonnevieprisen

Reidun Sirevåg, tidligere generalsekretær i Akademiet, er tildelt Bonnevieprisen for 2019. Sirevåg er cellebiolog og mikrobiolog, og professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Hun får prisen for sitt forskningsarbeid, og for innsatsen med å løfte fram biologifaget i skolen og i den offentlige debatten. Bonnevieprisen er oppkalt etter den første kvinnelige professoren i Norge, Kristine Bonnevie. Prisen deles ut av Norsk Biologiforening

Louis Nirenberg
29.01.2020

Abelprisvinner Louis Nirenberg er død, 94 år gammel

Louis Nirenberg fikk prisen i 2015 sammen med John F. Nash Jr. for «slående og fruktbare bidrag til teorien for ikke lineære partielle differensialligninger og deres anvendelse i geometris analyse.
- Nirenbergs bortgang er et stort tap, og vi sender vår dypeste medfølelse til hans familie og venner. Louis Nirenberg regnes som en av de mest fremragende matematikerne på 1900-tallet, sier preses i Det Norske Videnskaps- Akademi, Hans Petter Graver.

 

Nils Chr. Stenseth
13.01.2020

Kinesisk hederspris til Stenseth 

Akademimedlem Nils Christian Stenseth er hedret med den høyeste utmerkelsen en utenlandsk forsker kan få i Kina, China International Science and Technology Cooperation Award.  Prisen deles ut årlig i Folkets store hall i Beijing. President Xi Jinping var tilstede da Stenseth mottok prisen tidlig i januar. Stenseth er professor i biovitenskap ved Universitetet i Oslo. 

Mike Brown
02.12.2019

TED Talk med Kavliprisvinner Mike Brown 

Kavliprisvinner i astrofysikk i 2012  Mike Brown deltok nylig på et TED arrangement i Washington D.C. på The National Academy of Sciences. Mike Brown er professor på Caltech. 

Kan banene til små, fjerne objekter i solsystemet føre oss til en stor oppdagelse? Dette er et av spørsmålene han stiller i sin TED Talk. 

Se filmen her

Kavliprivinner Alan Guth i samtale med stipendiatene  Maksym Brilenkov og Trygve Leithe Svalheim. Foto Marina Tofting
14.11.2019

Alan Guth og stipendiater fra UiO

Kavliprisvinner Alan Guth, opphavsmannen til teorien om kosmisk inflasjon,  ble hedret på MIT i begynnelsen av november sammen med flere Kavliprisvinnere. Han tok seg også tid til å møte stipendiatene Maksym Brilenkov og Trygve Leithe Svalheim fra Institutt for teoretisk astrofysikk på UiO. De fikk høre om hans arbeid i nesten to timer. Brilenkov og Svalheim fikk også tilbakemeldinger på eget arbeid. 

preses Hans Petter Graver.
05.11.2019

Hans Petter Graver ny æresdoktor i Uppsala

Preses i Akademiet, Hans Petter Graver, er professor i rettssosiologi med særlig vekt på forvaltningsrett ved Universitetet i Oslo. Universitetet i Uppsala skriver blant annet i sin begrunnelse at hans fremtredende forskningsarbeid omfatter et stort antall arbeider i offentlig rett, og i juridisk teori. Han har også gitt betydelige bidrag til rettsvitenskapen som helhet. Gravers siste forskningsprosjekt er "Domstolenes bristepunkt - Om dommere når rettsstaten er under press". Gravers nyeste bok er: Der Krieg der Richter Die Deutsche Besetzung 1940-1945. Hans Petter Graver har vært aktiv i lovgivningsarbeid, inkludert i flere regjeringsutvalg, og han har på forskjellige måter bidratt til å utdype og nyansere vanskelige juridiske spørsmål.

 

John Tate, Abelprisvinner 2010 (1925 - 2019).
18.10.2019

John Tate, Abelprisvinner, er død.

John Torrence Tate (f. 13.03.1925) har gått bort, 94 år gammel. Tate vant Abelprisen i 2010 for hans mange bidrag til tallteori.

Komiteen skrev følgende om prisen: «Mange av hovedretningene innen algebraisk tallteori og aritmetisk geometri eksisterer i dag bare takket være John Tates skarpsindige bidrag og lysende innsikt. John Tate har satt et sterkt og varig preg på moderne matematikk».

Tate var tilknyttet blant annet University of Texas at Austin og Harvard. 

Abelpris logo
18.10.2019

Abelprisen på NRK2 lørdag 19.oktober 

Lørdag sendes seremonien kl. 16.15 på NRK2, etterfulgt av intervjuet  med prisvinner, Karen Keskulla Uhlenbeck,  fra Det Norske Teatret.

Uhlenbeck blir intervjuet av Ionica Smeets, professor i Science Communication, University of Leiden, Nederland.

Programmene kan også sees på nett-tv. 

 

 

Toril Moi
15.10.2019

Æresdoktor på UiB Toril Moi

Medlem av Akademiet, professor i litteratur ved Duke University, er hedres som æresdoktor ved Universitetet i Bergen. Her er hun også leder for The Center for Philosophy, Arts, and Literature. Hennes akademiske karriere startet ved UiB, der hun studerte og tok dr.art-graden i 1985 med en avhandling om kjønnsteori og litteraturvitenskap. Moi har vært en toneangivende forsker og forfatter innfor faget litteraturvitenskap, både nasjonalt og internasjonalt, siden 1980-tallet.

sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen
14.10.2019

Akademikerprisen til Thomas Hylland Eriksen 2019

- Den offentlige samtalen hadde ikke vært den samme uten Thomas Hylland Eriksen. Hans forskning og engasjerte formidling gjennom flere tiår gjør ham til en svært verdig vinner av Akademikerprisen, sier juryleder Merete Nilsson. 

Akademikerprisens jury fremhever at Thomas Hylland Eriksen har bidratt til økt innsikt i temaer som globalisering, nasjonalisme, identitet og etnisitet. Han har også markert seg med sitt arbeid på klima og miljø. «Forskningen illustrerer på en god måte verdien av samfunnsvitenskapen i vår tid, nemlig overblikket og se trender i en sammenheng».

Siden 2008 har Akademikerne delt ut Akademikerprisen til personer som har utmerket seg med sin forskning og kunnskapsformidling. Årets pris går til den kjente sosialantropologen, forskeren og samfunnsdebattanten, akademimedlem Hylland Eriksen. 

Ottar Brox
24.09.2019

Ottar Brox æresdoktor 

Medlem av Akademiet Ottar Brox er hedret som æresdoktor ved NBMU. I begrunnelsen skriver universitetet blant annet: 

"Han har en tydelig tverrfaglig profil og en imponerende evne til å omsette kunnskap til handling, Brox var en pioner innen det som nå kreves av dagens samfunnsundersøkelser, innvirkning. Han har spilt en viktig rolle i samfunnet gjennom mange tiår som forsker, politiker og deltaker i samfunnsdebatter."

Hans Petter Graver. Foto: UiO
09.09.2019

Hva skal til for at klimamålene nås innen 2040?
Preses Hans Petter Graver har skrevet en fremtidsvisjon med tre ulike scenarioer. Vil utviklingen gå sin skjeve gang? Kommer USA og Kina til å bruke sin makt og skape et klimanøytralt samarbeid? Eller kan vi få til samarbeid med innovative bedrifter, statlig regulering og internasjonalt samarbeid? Artikkelen er skrevet i det skandinaviske forskningstidsskiftet Internasjonal Politikk.

kavli prize gold medal
09.09.2019

The call for nominations for the 2020 Kavli Prizes will open on September 1, 2019. The closing date for nominating candidates is December 1, 2019. The winners of the Kavli Prizes 2020 will be announced in May/June 2020 and the award ceremony will take place in Oslo, Norway on September 8, 2020.

 

Read more at www.kavliprize.org 

Fritt Ords Honnør til Dahl
09.09.2019

Fritt Ords honnør
Akademimedlem Hans Fredrik Dahl æres av Fritt Ord for hans bidrag til norsk kunnskaps- og samfunnsdebatt.  Fra begrunnelsen: Pressemannen og historikeren Hans Fredrik Dahl (79) har vært en markant person i norsk offentlighet i femti år. Han har vært en sentral forlagsmann, journalist, avisredaktør, og medieprofessor. Fritt Ords Honnør består av 100 000 kroner og en krystallvase. 

Litteraturforsker Tore Rem, foto UiO.
09.09.2019

UiO:Norden direktør 
Medlem av Akademiet Tore Rem er ny direktør for UiOs forskningssatsing om Norden.
UiO:Norden har en budsjettramme på 80 millioner kroner fordelt over åtte år. Gjennom å utvikle og koble sammen fagmiljøer med ulik kompetanse, skal UiO:Norden gi ny viten om Norge og Norden og kritiske perspektiver på de nordiske samfunnssystemenes bærekraft og utviklingsmuligheter. Tore Rem har vært litteraturforsker siden 1996, først ved Oxford University og siden ved Universitetet i Oslo.

Ewine van Dishoeck.Photo ©: Henrik Sandsjö/Leiden University
20.08.2019

Passion for Science
Universitetet i Bergen arrangerer tre fagsymposier i nanovitenskap, astrofysikk og nevrovitenskap i samarbeid med Kavliprisen. Blant dem som innleder er årets Kavliprisvinner Ewine van Dishoeck.  Symposiene holdes 2. september og er åpne for alle som er interesserte i fagområdene. Programmet.

Abel logo
26.06.2019

Nye medlemmer av Abelkomiteen

Styret i Det Norske Videnskaps-Akademi har oppnevnt to nye medlemmer i Abelkomiteen. De to er, Claire Voisin, Paris Rive Gauche, Frankrike, og Sylvia Serfaty, fra New York University, USA. 

kavliprisen
20.06.2019

Nye medlemmer i Kavlikomiteene

Disse nye medlemmene ble oppnevnt på styremøte i Akademiet 17. juni.
Kavlipriskomiteen i Astrofysikk
Andrea Ghez, UCLA, og 
Alessandra Buonanno, Max Planck Institute for Gravitational Physics.
Kavlipriskomiteen i Nanovitenskap
Gabriel Aeppli, Paul Scherer Institut, og Joachim Spatz, Max Planck Institute for Medical Research. 
Kavlipriskomiteen i Nevrovitenskap
Mary E. Hatten,The Rockefeller University, og 
Denis Le Bihan, NeuroSpin CEA. 

Detalj styreromstol
20.06.2019

Akademiets Hum-Sam pris 12. september

Fylkesakerprisen er endret til Akademiets pris for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap, HumSam-prisen.  Prisen på 250 000 kroner deles ut annenhenhvert år og går til fremragende forskning. Prisvinneren for 2019 blir offentliggjort 12. september. 

The Future Of Humanity
19.06.2019

Prisvinnersamtale

Onsdag 4. september er det prisvinnersamtale på Universitetet i Bergen. Kavliprisen, Abelprisen og Holbergprisen samles for å diskutere: What Remains To Be Discovered?  S. R. Srinivasa Varadhan (Abelprisen) Onora O’Neill (Holbergprisen) og Ewine van Dishoeck (Kavliprisen) utgjør panelet som ledes av Vivienne Parry. Les mer

Skilt på Akademiets hus
20.06.2019

Oppgradering av Akademiets hus

Sommeren 2019 oppgraders Akademiets hus på Drammensveien 78 med rampe utvendig for universell utforming. Garderoben og trappehallen inne skal også oppgraderes. Arbeidet starter etter 20. juni. 

Geir Birkeland, Hånes skole i Kristiansand
19.06.2019

Holmboeprisen til Geir Birkeland

Holmboeprisen går i 2019 til Geir Birkeland, ved Hånes skole i Kristiansand. – Geir Birkeland evner å undervise på en variert og undersøkende måte og tilpasse undervisningen til den enkelte elev. Han er en inspirerende lærer, og elevene hans gleder seg til matematikktimene, sier Brynjulf Owren, leder i Norsk matematikkråd som deler ut Holmboeprisen. 

Om oss

Det Norske Videnskaps-Akademi ble stiftet i 1857 og er en frittstående, landsomfattende medlemsforening som omfatter alle vitenskapelige disipliner. Akademiet har norske og utenlandske medlemmer, og æresmedlemmer.

Bare medlemmer av Akademiet kan foreslå kandidater til medlemmer. Kandidatene vurderes på vitenskapelige kriterier. Medlemmene er fordelt på to klasser; Den matematisk-naturvitenskapelige og Klassen for humaniora og samfunnvitenskap . Hver klasse er delt i åtte grupper. En plass blir ledig ved dødsfall eller når et medlem fyller 70 år. Innvalg av nye medlemmer finner sted en gang i året.