Research and Human Rights
21 okt 09.00
Åpent
I samarbeid med NTVA
21 okt 13.00
Åpent
Gruppe for rettsvitenskap
22 okt 09.30
Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk
Akademisymposiet i humaniora og samfunnsvitenskap

Notert

preses Hans Petter Graver.
16.10.2019

Hans Petter Graver ny æresdoktor i Uppsala

Preses i Akademiet, Hans Petter Graver, er professor i rettssosiologi med særlig vekt på forvaltningsrett ved Universitetet i Oslo. Universitetet i Uppsala skriver blant annet i sin begrunnelse at hans fremtredende forskningsarbeid omfatter et stort antall offentlige arbeider i bred forstand, og i juridisk teori, Han har også gitt betydelige bidrag til rettsvitenskapene som helhet. Gravers siste forskningsprosjekt er "The Court's Breaking Point - Hvorvidt dommer oppnår lovens regel". Gravers nyeste bok er: Der Krieg der Richter Die Deutche Besetzung 1940-1945. Hans Petter Graver har vært aktiv i lovgivningsarbeid, inkludert i flere regjeringsutvalg, og han har på forskjellige måter bidratt til å utdype og nyansere vanskelige juridiske spørsmål.

 

Toril Moi
15.10.2019

Æresdoktor på UiB Toril Moi

Medlem av Akademiet, professor i litteratur ved Duke University, er hedres som æresdoktor ved Universitetet i Bergen. Her er hun også leder for The Center for Philosophy, Arts, and Literature. Hennes akademiske karriere startet ved UiB, der hun studerte og tok dr.art-graden i 1985 med en avhandling om kjønnsteori og litteraturvitenskap. Moi har vært en toneangivende forsker og forfatter innfor faget litteraturvitenskap, både nasjonalt og internasjonalt, siden 1980-tallet.

sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen
14.10.2019

Akademikerprisen til Thomas Hylland Eriksen 2019

- Den offentlige samtalen hadde ikke vært den samme uten Thomas Hylland Eriksen. Hans forskning og engasjerte formidling gjennom flere tiår gjør ham til en svært verdig vinner av Akademikerprisen, sier juryleder Merete Nilsson. 

Akademikerprisens jury fremhever at Thomas Hylland Eriksen har bidratt til økt innsikt i temaer som globalisering, nasjonalisme, identitet og etnisitet. Han har også markert seg med sitt arbeid på klima og miljø. «Forskningen illustrerer på en god måte verdien av samfunnsvitenskapen i vår tid, nemlig overblikket og se trender i en sammenheng».

Siden 2008 har Akademikerne delt ut Akademikerprisen til personer som har utmerket seg med sin forskning og kunnskapsformidling. Årets pris går til den kjente sosialantropologen, forskeren og samfunnsdebattanten, akademimedlem Hylland Eriksen. 

Ottar Brox
24.09.2019

Ottar Brox æresdoktor 

Medlem av Akademiet Ottar Brox er hedret som æresdoktor ved NBMU. I begrunnelsen skriver universitetet blant annet: 

"Han har en tydelig tverrfaglig profil og en imponerende evne til å omsette kunnskap til handling, Brox var en pioner innen det som nå kreves av dagens samfunnsundersøkelser, innvirkning. Han har spilt en viktig rolle i samfunnet gjennom mange tiår som forsker, politiker og deltaker i samfunnsdebatter."

Hans Petter Graver. Foto: UiO
09.09.2019

Hva skal til for at klimamålene nås innen 2040?
Preses Hans Petter Graver har skrevet en fremtidsvisjon med tre ulike scenarioer. Vil utviklingen gå sin skjeve gang? Kommer USA og Kina til å bruke sin makt og skape et klimanøytralt samarbeid? Eller kan vi få til samarbeid med innovative bedrifter, statlig regulering og internasjonalt samarbeid? Artikkelen er skrevet i det skandinaviske forskningstidsskiftet Internasjonal Politikk.

kavli prize gold medal
09.09.2019

The call for nominations for the 2020 Kavli Prizes will open on September 1, 2019. The closing date for nominating candidates is December 1, 2019. The winners of the Kavli Prizes 2020 will be announced in May/June 2020 and the award ceremony will take place in Oslo, Norway on September 8, 2020.

 

Read more at www.kavliprize.org 

Fritt Ords Honnør til Dahl
09.09.2019

Fritt Ords honnør
Akademimedlem Hans Fredrik Dahl æres av Fritt Ord for hans bidrag til norsk kunnskaps- og samfunnsdebatt.  Fra begrunnelsen: Pressemannen og historikeren Hans Fredrik Dahl (79) har vært en markant person i norsk offentlighet i femti år. Han har vært en sentral forlagsmann, journalist, avisredaktør, og medieprofessor. Fritt Ords Honnør består av 100 000 kroner og en krystallvase. 

Litteraturforsker Tore Rem, foto UiO.
09.09.2019

UiO:Norden direktør 
Medlem av Akademiet Tore Rem er ny direktør for UiOs forskningssatsing om Norden.
UiO:Norden har en budsjettramme på 80 millioner kroner fordelt over åtte år. Gjennom å utvikle og koble sammen fagmiljøer med ulik kompetanse, skal UiO:Norden gi ny viten om Norge og Norden og kritiske perspektiver på de nordiske samfunnssystemenes bærekraft og utviklingsmuligheter. Tore Rem har vært litteraturforsker siden 1996, først ved Oxford University og siden ved Universitetet i Oslo.

Ewine van Dishoeck.Photo ©: Henrik Sandsjö/Leiden University
20.08.2019

Passion for Science
Universitetet i Bergen arrangerer tre fagsymposier i nanovitenskap, astrofysikk og nevrovitenskap i samarbeid med Kavliprisen. Blant dem som innleder er årets Kavliprisvinner Ewine van Dishoeck.  Symposiene holdes 2. september og er åpne for alle som er interesserte i fagområdene. Programmet.

Abel logo
26.06.2019

Nye medlemmer av Abelkomiteen

Styret i Det Norske Videnskaps-Akademi har oppnevnt to nye medlemmer i Abelkomiteen. De to er, Claire Voisin, Paris Rive Gauche, Frankrike, og Sylvia Serfaty, fra New York University, USA. 

kavliprisen
20.06.2019

Nye medlemmer i Kavlikomiteene

Disse nye medlemmene ble oppnevnt på styremøte i Akademiet 17. juni.
Kavlipriskomiteen i Astrofysikk
Andrea Ghez, UCLA, og 
Alessandra Buonanno, Max Planck Institute for Gravitational Physics.
Kavlipriskomiteen i Nanovitenskap
Gabriel Aeppli, Paul Scherer Institut, og Joachim Spatz, Max Planck Institute for Medical Research. 
Kavlipriskomiteen i Nevrovitenskap
Mary E. Hatten,The Rockefeller University, og 
Denis Le Bihan, NeuroSpin CEA. 

Detalj styreromstol
20.06.2019

Akademiets Hum-Sam pris 12. september

Fylkesakerprisen er endret til Akademiets pris for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap, HumSam-prisen.  Prisen på 250 000 kroner deles ut annenhenhvert år og går til fremragende forskning. Prisvinneren for 2019 blir offentliggjort 12. september. 

The Future Of Humanity
19.06.2019

Prisvinnersamtale

Onsdag 4. september er det prisvinnersamtale på Universitetet i Bergen. Kavliprisen, Abelprisen og Holbergprisen samles for å diskutere: What Remains To Be Discovered?  S. R. Srinivasa Varadhan (Abelprisen) Onora O’Neill (Holbergprisen) og Ewine van Dishoeck (Kavliprisen) utgjør panelet som ledes av Vivienne Parry. Les mer

Skilt på Akademiets hus
20.06.2019

Oppgradering av Akademiets hus

Sommeren 2019 oppgraders Akademiets hus på Drammensveien 78 med rampe utvendig for universell utforming. Garderoben og trappehallen inne skal også oppgraderes. Arbeidet starter etter 20. juni. 

Geir Birkeland, Hånes skole i Kristiansand
19.06.2019

Holmboeprisen til Geir Birkeland

Holmboeprisen går i 2019 til Geir Birkeland, ved Hånes skole i Kristiansand. – Geir Birkeland evner å undervise på en variert og undersøkende måte og tilpasse undervisningen til den enkelte elev. Han er en inspirerende lærer, og elevene hans gleder seg til matematikktimene, sier Brynjulf Owren, leder i Norsk matematikkråd som deler ut Holmboeprisen. 

Om oss

Det Norske Videnskaps-Akademi ble stiftet i 1857 og er en frittstående, landsomfattende medlemsforening som omfatter alle vitenskapelige disipliner. Akademiet har norske og utenlandske medlemmer, og æresmedlemmer.

Bare medlemmer av Akademiet kan foreslå kandidater til medlemmer. Kandidatene vurderes på vitenskapelige kriterier. Medlemmene er fordelt på to klasser; Den matematisk-naturvitenskapelige og Klassen for humaniora og samfunnvitenskap . Hver klasse er delt i åtte grupper. En plass blir ledig ved dødsfall eller når et medlem fyller 70 år. Innvalg av nye medlemmer finner sted en gang i året.